kirləndirmə

kirləndirmə
«Kirləndirmək»dən f. is.

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • kirləndirmək — bax kirlətmək. Paltarı kirləndirmək …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • kirlətmək — f. Kirləndirmək; kirli, çirkli etmək; çirkləndirmək …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • çirkləndirmək — f. Çirk etmək, kirləndirmək. <Hafizə xanım:> Tut bu paltarları, saxla, çirkləndirməyəsən. Ə. H …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • tədnis — ə. kirləndirmə, çirkləndirmə …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • boyamaq — f. 1. Bir şeyi boyağa salaraq və ya bir şeyə boya sürtərək ona müəyyən bir rəng vermək; rəngləmək. Bezi boyamaq. Qapıları boyamaq. Saçlarını boyamaq. // Məc. mənada. Meşənin üzərində bir yaylaq qızartısı artır, getdikcə meşəni boyayırdı. S. R.. 2 …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • boyanmaq — f. 1. Rənglənmək, boya ilə örtülmək, boya qəbul etmək. Parça yaxşı boyanır. // Məc. mənada. Hər yer batan günəş şöləsi ilə boyanmışdı. – Yer üzü qırmızımtraq bir rəngə boyanırdı. Ə. Ə.. 2. Batmaq, bulanmaq. Al qana boyanmaq. – Şahin şunqar… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • fikir — is. <ər.> 1. Düşünmə, düşüncə, təfəkkür; təfəkkür prosesi. 2. Niyyət, məqsəd, məram. Fikrini başa düşmək. Fikrini anlatmaq. Getmək fikrindən daşınmaq. – <Süleyman:> Yaxşı, xala, bəs sənin fikrin? Ü. H.. Qızın fikrində bunların heç… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”